Wyniki IV Eko konkursu

udostępnij

Uczniowie z terenu naszej gminy już po raz czwarty wzięli udział w Konkursie Środowiskowym Zbiórki Surowców Wtórnych, którego organizatorem był operator odbioru odpadów komunalnych, firma Byś-Wojciech Byśkiniewicz we współpracy z Gminą Stare Babice. Zbiórka surowców wtórnych na terenie ośmiu publicznych placówek oświatowych w gminie Stare Babice odbyła się w terminie pomiędzy 20 września a 5 października 2021 r.
W każdej z placówek przynoszone surowce były skrupulatnie liczone, ważone, a informacje te zbierane były w specjalnych raportach zbiórki. W konkursowych zmaganiach brało udział każde dziecko, które przyniosło co najmniej jeden kilogram makulatury i co najmniej 1 zużyty telefon komórkowy.
Prezentujemy wyniki konkursu i gratulujemy laureatom zaangażowania i podjęcia aktywności związanych z ochroną naturalnego środowiska.

PUBLICZNE SZKOŁY PODSTAWOWE

Zbiórka makulatury:
I miejsce 10 678,321 pkt. Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Starych Babicach
II miejsce 3 381,527 pkt. Szkoła Podstawowa w Koczargach Starych
III miejsce 1 532,978 pkt. Szkoła Podstawowa w Borzęcinie Dużym

Zbiórka zużytych telefonów komórkowych i baterii:
I miejsce 3,989 pkt. Szkoła Podstawowa w Koczargach Starych
II miejsce 0,565 pkt. Szkoła Podstawowa w Borzęcinie Dużym
III miejsce 0,403 pkt. Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Starych Babicach

PUBLICZNE PRZEDSZKOLA

Zbiórka makulatury:
I miejsce 54 424,739 pkt. Przedszkole w Starych Babicach
II miejsce 8 133,720 pkt. Przedszkole w Bliznem Jasińskiego
III miejsce 569,295 pkt. Przedszkole w Borzęcinie Dużym

Zbiórka zużytych telefonów komórkowych i baterii:
I miejsce 124,851 pkt. Przedszkole w Starych Babicach
II miejsce 13,757 pkt. Przedszkole w Bliznem Jasińskiego
III miejsce 3,203 pkt. Przedszkole w Borzęcinie Dużym