Wytyczne przeciwepidemiczne GIS dla przedszkoli

udostępnij

Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia
2 lipca 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374 i 567).
Wytyczne przeciwepidemiczne GIS z dnia 2 lipca 2020 r.