Wywiad Wójta Gminy Stare Babice ws. działki 180

udostępnij

W dniu dzisiejszym tj. 2 lipca 2024 r. Sławomir Sumka Wójt Gminy Stare Babice udzielił wywiadu do programu informacyjnego Polsat „Wydarzenia” poruszającego problem działki 180.

Działka 180 w miejscowości Janów jest terenem znajdującym się pomiędzy dwoma rezerwatami przyrody, Łosiowe Błota utworzonym w 1980 r.  i Kalinowa Łąka, który powstał w 1989 r.  Obszar ten jest jednocześnie w granicach Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu dla którego obowiązuje szereg zakazów. Od wielu lat na tym terenie dochodzi do usuwania zieleni wysokiej jak i wielu działań mających niekorzystny wpływ na środowisko przyrodnicze tego obszaru. W maju 2024 r. na działce wybuch pożar w wyniku, którego spaleniu uległo ok. 0,5 ha terenu.

Zapraszamy do obejrzenia wywiadu poruszającego powyższy problem w dzisiejszych „Wydarzeniach” o godzinie 18:50 na kanale Polsat.