XLVI sesja Rady Gminy Stare Babice

udostępnij

Stare Babice, dnia 20 maja 2022 r.

BORG.0002.5.2022

 

 

Zawiadomienie o XLVI sesji Rady Gminy Stare Babice

 

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2022 r. poz. 559 i 583)
zwołuję XLVI sesję Rady Gminy Stare Babice w dniu 24 maja 2022 r. o godz. 15.00,

w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy Stare Babice, przy ul. Rynek 21

 

 

z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej.
  3. Zakończenie obrad.

                                                                

Przewodniczący Rady Gminy
() Henryk Kuncewicz

 

 

Z projektem uchwały można zapoznać się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Stare Babice – https://starebabice.bip.net.pl/?c=586

 

Obrady rady gminy będą transmitowane na kanale https://radni.tv/jednostka/?id=7  i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz  i dźwięk na podstawie art. 20 ust. 1b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 i 583).

 

Zawiadomienie