XX Ogólnokrajowy Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

udostępnij

Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego dr Aleksandra Hadzik zaprasza właścicieli gospodarstw indywidualnych do udziału w Ogólnokrajowym Konkursie Bezpieczne Gospodarstwo Rolne.

Współorganizatorami Konkursu są: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Państwowa Inspekcja Pracy oraz Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Konkurs został objęty Patronatem Honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.

Celem Konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym. Aby wziąć udział w Konkursie, przynajmniej jeden z właścicieli gospodarstwa powinien być objęty ubezpieczeniem społecznym rolników.

Termin zgłaszania udziału w konkursie upływa 21 kwietnia 2023 roku.

Więcej szczegółów można uzyskać tutaj.

Dokumenty do pobrania:

Formularz Zgłoszeniowy,

Regulamin Konkursu.