„Z seniorami i o seniorach”- Powołanie Rady Seniorów Województwa Mazowieckiego.

udostępnij

15 grudnia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie spotkali się aktywiści senioralni z Mazowsza, wśród których byli też Anna Czajkowska sekretarz
Starobabickiej Rady Seniorów i w-ce przewodnicząca Warszawsko- Mazowieckiej Delegatury OPS i w-ce przewodniczący Rady Seniorów Stanisław Malinowski. Na konferencji zapoznano obecnych z zadaniami realizowanymi, w zakresie polityki senioralnej, przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, oraz planami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego- ” Możliwości i propozycje wsparcia mazowieckich seniorów „.

Następnie uczestniczyliśmy w uroczystym wręczeniu powołań członkom Rady Seniorów Województwa Mazowieckiego na I Kadencję. Rada liczy 11 osób. Przewodniczącym został wybrany Krzysztof Łempowski, w-ce Przewodniczącą Elżbieta Ostrowska.