Zagospodarowano teren wokół stawu w Bliznem Jasińskiego

udostępnij

W listopadzie zakończyły się prace związane z zagospodarowaniem terenu wokół stawu w miejscowości Blizne Jasińskiego, który w 2021 r. został poddany generalnemu oczyszczeniu.  Głównym założeniem zadania było odpowiednie ukształtowanie tego terenu, sprzyjające zwiększeniu różnorodności biologicznej poprzez wykonanie nasadzeń i wprowadzenie zróżnicowanej gatunkowo roślinności niskiej i wysokiej, która wzbogaci obecnie występujące na tym terenie ubogie zbiorowiska roślinne. Ważnym aspektem realizacji zadania było zachowanie jak najbardziej naturalnego charakteru tego obszaru. Działania w zakresie formowania terenu, jak i doboru roślinności dostosowane zostały do panujących warunków, w szczególności do wysokiej wilgotności gleby. Brzeg stawu wraz z istniejącą zielenią przywodną pozostał w niezmienionym stanie, co zagwarantuje zachowanie równowagi biologicznej oraz miejsc bytowania żyjącej tam faunie, a także przyczyni się do zwiększenia liczby nowych siedlisk dla ptaków, owadów oraz innej fauny przywodnej.

Nowy teren zieleni będzie także miejscem odpoczynku i rekreacji dla mieszkańców Gminy.

Zadanie pod nazwą „Stworzenie nowego terenu zieleni w miejscowości Blizne Jasińskiego” współfinansowano  ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.