Zajęcia rehabilitacyjne dla osób z niepełnosprawnością

udostępnij

 

 

 

 

 

Centrum Medyczne Arnica zaprasza na realizowane w ramach NFZ zajęcia rehabilitacji dla dorosłych z orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu lekkim i umiarkowanym.
Zajęcia będą prowadzone od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 20.00.

 

Szczegóły dotyczące kwalifikacji pacjentów:

  • Program dedykowany jest osobom powyżej 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu lekkim albo umiarkowanym ( albo orzeczeniem równoważnym do któregoś z tych dwóch stopni), niezależnie od miejsca zamieszkania,
  • Kwalifikacja wstępna będzie polegała na weryfikacji przez świadczeniodawcę posiadania przez pacjenta ww. orzeczenia o niepełnosprawności,
  • Kwalifikacja medyczna pacjenta do Programu realizowana jest przez wyznaczonego fizjoterapeutę do którego należy m. in.: diagnostyka funkcjonalna pacjenta oraz kwalifikacja, planowanie i prowadzenie fizjoterapii,
  • Udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w ramach Programu nie wymaga skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego,
  • Na wizycie kwalifikacyjnej fizjoterapeuta ustali dla każdego pacjenta plan fizjoterapii, określający cel fizjoterapii a także zakres i optymalną intensywność świadczeń dla danego pacjenta służących realizacji założonego celu.

Zapisy na zajęcia prowadzone są przez formularz zgłoszeniowy na naszej stronie internetowej https://cmarnica.pl/zapytaj-o-wizyte/ lub telefonicznie 22 100 32 35.