Zalecenie ograniczenia używania wody konsumpcyjnej do celów gospodarczych

udostępnij

Szanowni Państwo,
z powodu długotrwałej suszy oraz drastycznego obniżenia poziomu wód powierzchniowych i gruntowych na terenie Polski wystąpił bardzo duży deficyt wody.

W związku z powyższym Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne „EKO-BABICE” Sp. z.o.o. apeluje do mieszkańców gminy Stare Babice do ograniczenia używania wody konsumpcyjnej do celów gospodarczych, tj. podlewania ogrodów, mycia pojazdów mechanicznych, itp.

Wspólnie zadbajmy o naszą ziemię.