Zaproszenie na posiedzenie Komisji Oświaty, Spraw Społecznych, Kultury i Kultury Fizycznej

udostępnij

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji, które odbędzie się w dniu 30 września 2020 r. o godz. 14:30 w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy Stare Babice, przy ul. Rynek 21.

 

Tematem posiedzenia będzie:
1. Omówienie polityki senioralnej w Gminie Stare Babice.
2. Zaopiniowanie zgłoszenia o nadanie wyróżnienia osobie szczególnie zasłużonej dla wspólnoty samorządowej.

 

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI
(-) Radosław KARPIŃSKI

Posiedzenie będzie transmitowane tylko w formie głosowej.

pełna treść zaproszenia