Zapytanie ofertowe GOPS na zakup opału z dowozem

udostępnij

GOPS w Starych Babicach ogłasza przetarg na zakup opału wraz z dowozem dla klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starych Babicach w roku 2020 z terminem realizacji przedmiotu zamówienia od dnia podpisania umowy do 31.03.2020 r.

Ofertę należy przesłać Pocztą lub złożyć w opieczętowanej i zaklejonej kopercie z dopiskiem „Opał 2020” w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starych Babicach, 05-082 Stare Babice ul. Rynek 21 w pokoju nr 28 w terminie do dnia 2 stycznia 2020 r. do godziny 14:00

Godziny pracy GOPS:

poniedziałek – 8:00-17:00

wtorek – czwartek – 8:00 -16:00

piątek  –  8:00-15:00

Osobą uprawnioną do kontaktu jest Pani Marzena Magdziak tel. 22 / 722 90 11

Szczegółowe zapytanie ofertowe oraz wzór umowy znajdują się w załączniku.

Wzór umowy na 2020 r. dot. zakupu opału dla klientów GOPSdocx

Zapyt. ofert. opał 1_3.2020 r.