Zarządzenie wraz z ogłoszeniem Wójta Gminy

udostępnij

Zarządzenie Nr 2/2022 Wójta Gminy Stare Babice z dnia 3 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Stare Babice z zakresu pomocy społecznej i działalności na rzecz osób niepełnosprawnych z terenu gminy Stare Babice w 2022-2023 r.

Ogłoszenie Wójta Gminy Stare Babice o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Stare Babice z zakresu pomocy społecznej i działalności na rzecz osób niepełnosprawnych z terenu gminy Stare Babice w 2022-2023 r.

Zarządzenie wraz z ogłoszeniem

Dokumenty do pobrania znajdują się pod linkiem: https://starebabice.bip.net.pl/?c=303