Zawarcie umowy na budowę ul. Tekli Rapackiej

udostępnij

W dniu 1 lipca 2024 r. Sławomir Sumka Wójt Gminy Stare Babice zawarł umowę z firmą Dombruk – Tomasz Bończak na budowę drogi gminnej – ul. Tekli Rapackiej w Borzęcinie Dużym.

Przedmiotem umowy jest budowa ul. Tekli Rapackiej na odcinku od ul. Warszawskiej w kierunku północnym do granicy działki 802/35 (Przedszkole nr 2 w Borzęcinie Dużym) o nawierzchni z kostki betonowej wraz z chodnikiem, odwodnieniem i oświetleniem. Długość drogi wynosi około 200 m.

Wartość umowy wynosi 1 031 601,00 zł brutto. Termin realizacji umowy wynosi 5 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

Inwestycja będzie realizowana w ramach dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski ŁAD PROGRAM INWESTYCJI