Zawiadomienie o LVIII sesji Rady Gminy Stare Babice

udostępnij

Informujemy, że w dniu 6 kwietnia 2023 r. o godz. 14.00, w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy Stare Babice, przy ul. Rynek 2, odbędzie się LVIII posiedzenie Rady Gminy Stare Babice z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Stare Babice na 2023 rok.
  3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Babice na lata 2023-2040.
  4. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającego uchwałę w sprawie wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych prze Urząd Gminy Stare Babice.
  5. Zakończenie obrad.

Z projektami uchwał można zapoznać się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Stare Babice – https://starebabice.bip.net.pl/?c=586

Obrady rady gminy będą transmitowane na kanale https://radni.tv/jednostka/?id=7  i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz  i dźwięk na podstawie art. 20 ust. 1b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005 i 1079).