Zawiadomienie o LXXI sesji Rady Gminy Stare Babice

udostępnij

Zawiadomienie o LXXI sesji Rady Gminy Stare Babice

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688) zwołuję LXXI sesję Rady Gminy Stare Babice w dniu 25 kwietnia 2024 r. o godz. 15:00, w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy Stare Babice, przy ul. Rynek 21 z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Rozpatrzenie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad.
3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Stare Babice.
4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Stare Babice.
5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego.
6. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Szuba