Zawiadomienie o posiedzeniu doraźnej Komisji

udostępnij

BORG.0012.8.1.2022

Stare Babice, dnia 18 marca 2022 r. 

 

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji

 Na podstawie § 67 i 68 Statutu Gminy Stare Babice (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2019 r. poz. 6670) zwołuję posiedzenie doraźnej Komisji ds. Rozwoju Terenów Blizne Łaszczyńskiego przy Trasie S8

w dniu 30 marca 2022 r. o godz. 14:00

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Stare Babice, przy ul. Rynek 21.

 

Tematem posiedzenia będzie:

  1. Omówienie organizacji pracy Komisji.

 

PRZEWODNICZĄCA KOMISJI

                                                                     Marta PAMIĘTA

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji