Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji

udostępnij

BORG.0012.3.2.2022

Stare Babice, dnia 24 maja 2022 r. 

 

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji 

Na podstawie § 68 Statutu Gminy Stare Babice (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2019 r. poz. 6670), zwołuję posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Bezpieczeństwa 

w dniu 14 czerwca 2022 r. o godz. 14:00

w sali konferencyjnej  Urzędu Gminy Stare Babice, przy ul. Rynek 21.

 

Tematem posiedzenia będzie:

  1. Zapoznanie się z etapami z zakresu Uporządkowania Gospodarki Wodno-Ściekowej z wykorzystaniem zewnętrznych funduszy finansowania i uzyskanym efektem ekologicznym z tego tytułu.

 

                                                                                          PRZEWODNICZĄCY KOMISJI

                                                                                                 Leszek POBORCZYK

Treść zawiadomienia