Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji

udostępnij

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji

 

Na podstawie § 68 Statutu Gminy Stare Babice (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2019 r.
poz. 6670) zwołuję posiedzenie Komisji Skarg Wniosków i Petycji

w dniu 13 września 2022 r. po posiedzeniu KRGiB oraz po spotkaniu Radnych w sprawach bieżących

Posiedzenie odbędzie się w Urzędzie Gminy Stare Babice, przy ul. Rynek 21 (sala konferencyjna I piętro)

Temat posiedzenia:

  1. Rozpatrzenie skargi.

                                                                                           PRZEWODNICZĄCA KOMISJI
                                                                                                                 

                                                                                                  Dorota ZWOLIŃSKA