Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej

udostępnij

Informujemy, że Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zwołuje posiedzenie Komisji Rewizyjnej w dniu 16 maja 2023 r. o godz. 13:00, w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy Stare Babice, przy ul. Rynek 21

Tematem posiedzenia będą:

  1. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu oraz sprawozdania finansowego Wójta Gminy Stare Babice za 2022 rok, sporządzenie opinii w sprawie wykonania budżetu oraz wniosku absolutoryjnego za 2022 rok.
  2. Rozpatrzenie raportu o stanie Gminy za 2022 rok.