Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Skarg Wniosków i Petycji

udostępnij

Stare Babice, dnia 22 marca 2023 r.

BORG.0012.5.4.2023


Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji 


Na podstawie § 68 Statutu Gminy Stare Babice (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2019 r. poz. 6670) zwołuję posiedzenie Komisji Skarg Wniosków i Petycji
w dniu 30 marca 2023 r. po posiedzeniu Komisji Statutowej
Posiedzenie odbędzie się w Urzędzie Gminy Stare Babice, przy ul. Rynek 21 (sala konferencyjna I piętro)

 

Temat posiedzenia:
1. Rozpatrzenie skargi.

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI
Michał Starnowski