Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Statutowej

udostępnij

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Statutowej

 

Na podstawie § 68 Statutu Gminy Stare Babice
(Dz. Urz. Woj. Mazow. z 2019 r. poz. 6670)

zwołuję posiedzenie Komisji Statutowej

w dniu 17 listopada 2022 r. o godz. 14:00

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Stare Babice przy ul. Rynek 21

 

Tematem posiedzenia będzie: 

  1. Podsumowanie projektu statutów jednostek pomocniczych Gminy Stare Babice;
  2. Omówienie projektu statutu Gminy Stare Babice.

                                                                                                      

                                                                                         Przewodnicząca Komisji

                                                                                                   Ewa KAWCZYŃSKA