Zawiadomienie o rozszerzeniu porządku obrad  XLIX sesji  Rady Gminy Stare Babice

udostępnij

Na podstawie art. 20 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2022 r., poz. 559, 583, 1005, 1079) – r o z s z e r z a m porządek obrad XLIX sesji Rady Gminy w dniu 30 czerwca 2022 r. o godz. 14:00, o następujący tematy:

 

  1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych obiektów pomników przyrody zlokalizowanych na terenie gminy Stare Babice.
  2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przedłużenia realizacji ,,Programu bezpłatnych szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Stare Babice powyżej
    65 roku życia” na lata 2022-2025.
  3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie upoważnienia Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starych Babicach do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym oraz wydawania decyzji w tych sprawach.
  4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy Stare Babice
    na 2022 r.
  5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Babice na lata 2022-2039.
  1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi.

                                                                                                     

                                                                                           Wiceprzewodnicząca Rady Gminy
                                                                                                           Ewa Kawczyńska

 

                                                                                                     

 

Z projektami uchwał można zapoznać się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Stare Babice – https://starebabice.bip.net.pl/?c=586

 

Obrady rady gminy będą transmitowane na kanale https://radni.tv/jednostka/?id=7  
i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz  i dźwięk na podstawie art. 20 ust. 1b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005 i 1079).