Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji

udostępnij

Na podstawie § 13 ust. 1 pkt 10 Statutu Gminy Stare Babice (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2019 r. poz. 6670) w związku z art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842 z późn. zm.)
zwołuję w trybie zdalnym wspólne posiedzenie Komisji

w dniu 24 czerwca 2021 r. o godz. 14:00

Tematem posiedzenia będzie:
1. Omówienie projektów uchwał do XXXV sesji Rady Gminy Stare Babice.

Przewodniczący Rady Gminy

(-) Henryk Kuncewicz

 

Z projektami uchwał można zapoznać się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Stare Babice – https://starebabice.bip.net.pl/?c=468
Obrady rady gminy będą transmitowane (kanał YouTube UGStareBabice).

 

OGŁOSZENIE