Zawiadomienie o XL sesji Rady Gminy Stare Babice

udostępnij

                        Stare Babice, dnia 29 listopada 2021 r.

BORG.0002.11.2021

 

Zawiadomienie o XL sesji Rady Gminy Stare Babice

 

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 i 1834)

 

zwołuję XL sesję Rady Gminy Stare Babice w dniu 30 listopada 2021 r. o godz. 13.30,

w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy Stare Babice, przy ul. Rynek 21

z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Stare Babice na 2021 rok.
  3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stare Babice na lata 2021-2036.
  4. Zakończenie obrad.

Z projektami uchwał można zapoznać się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Stare Babice – https://starebabice.bip.net.pl/?c=468

Obrady rady gminy będą transmitowane na kanale https://radni.tv/jednostka/?id=7  i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz  i dźwięk na podstawie art. 20 ust. 1b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 i 1834).

Przewodniczący Rady Gminy
Henryk Kuncewicz

zawiadomienie o XL sesji Rady Gminy Stare Babice