Zawiadomienie o XXXVI sesji Rady Gminy Stare Babice

udostępnij

Stare Babice, dnia 20 sierpnia 2021 r.

BORG.0002.7.2021

Zawiadomienie o XXXVI sesji Rady Gminy Stare Babice
Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372)

zwołuję XXXVI sesję Rady Gminy Stare Babice
w dniu 26 sierpnia 2021 r. o godz. 14.00

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Stare Babice przy ul. Rynek 21

z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji Ogólnopolskiego Programu Profilaktycznego Badań Ultrasonograficznych pod nazwą „NIE Nowotworom
  u dzieci”
  w 2021 roku.
 3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie realizacji projektu pn.: „Budowa całorocznego targowiska gminnego „Mój rynek” w Borzęcinie Dużym”.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy Stare Babice na 2021 rok.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stare Babice na lata 2021-2036.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków do organu regulacyjnego.
 7. Zakończenie obrad.

Z projektami uchwał można zapoznać się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Stare Babice – https://starebabice.bip.net.pl/?c=468

Obrady rady gminy będą transmitowane (kanał YouTube UG StareBabice) i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk na podstawie art. 20 ust. 1b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372).

 

Zawiadomienie o 36 sesji