Zbliża się termin płatności podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego

udostępnij

Referat Podatków Urzędu Gminy Stare Babice przypomina o zbliżającym się terminie płatności podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego – termin płatności II  raty do 15 maja 2022 r.

Należności z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego należy wpłacać:

  • na indywidualne numery rachunków bankowych wskazane w decyzjach wymiarowych, 
  • gotówką u sołtysa – inkasenta lub
  • kartą płatniczą w siedzibie Urzędu przy ul. Rynek 32 w pokoju nr 8.