Zebranie sołeckie wsi Blizne Łaszczyńskiego

udostępnij

Sołtys wsi Blizne Łaszczyńskiego Leszek Poborczyk zaprasza mieszkańców na zebranie wiejskie w sprawie:
1) funduszu sołeckiego na rok 2022;
2) zmiany funduszu sołeckiego na rok 2021.
Zebranie odbędzie się w dniu 8 września 2021 r. (środa) o godz. 18.00 (II termin godz. 18:30) w Przedszkolu w Bliznem Jasińskiego przy ul. Kościuszki 1.
Kwota funduszu sołeckiego dla Blizne Łaszczyńskiego na 2022 rok wynosi 76 659,90 zł.
Mieszkańcy, którzy chcą zgłosić propozycje do funduszu sołeckiego proszeni są o przygotowanie na zebranie wniosku z podpisami co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa.1
Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2021 r. poz. 861) w zebraniu wiejskim może uczestniczyć do 150 osób. Uczestnicy zebrania obowiązani są do zachowania odległości co najmniej 1,5 m między sobą oraz do zakrywania ust i nosa.