Zebranie sołeckie wsi Borzęcin Duży i Borzęcin Mały

udostępnij

Sołtysi wsi Borzęcin Duży i Borzęcin Mały oraz Rady Sołeckie zapraszają Mieszkańców na zebranie wiejskie, które odbędzie się 29 czerwca o godz. 18.00 w parku, na Placu Chopina w Borzęcinie Dużym. W przypadku złej pogody, spotkanie odbędzie się w sali OSP w Borzęcinie Dużym.

Sołtysi i Rada Sołecka: Remigiusz Fijołek, Magda Ratyńska, Iwona Ciećwierz, Marcin Dziudzi

W planie spotkania:
1. Miejscowy Plan Zagospodarowania dawnych pół po PGR – omówienie dotychczasowych działań rady sołeckiej, uwarunkowania oraz komunikacja z Urzędem Gminy w tej sprawie
2. Fundusz sołecki – stopień realizacji dotychczasowych przedsięwzięć, m.in. zielona klasa w szkole w Borzęcinie oraz zebranie pomysłów na przyszłoroczny fundusz
3. Toaleta na Pl. Chopina – lokalizacji i uwarunkowania techniczne
4. Zasady korzystania z nowego paleniska, przy drugim stawie na pl. Chopina
5. Obchody 90-lecia OSP w Borzęcinie Dużym
6.
Współpraca sołtysa i rady sołeckiej z urzędem gminy