Zebranie sołeckie wsi Klaudyn

udostępnij

Sołtys Marta Pamięta wraz z Radą Sołecką zaprasza na zebranie sołeckie, które odbędzie się w plenerze w dniu 18.09.2021 r. (sobota) o godz. 14, ul. Straussa – skrzyżowanie z Kurpińskiego. Przedmiotem zebrania będzie zagospodarowanie środków z funduszu sołeckiego na rok 2022. Do wydatkowania jest kwota w wysokości 76 659,90 zł.
Środki z funduszu sołeckiego mogą być przeznaczone wyłącznie na zadania uchwalone przez sołectwo we wniosku. Inicjatywę w składaniu propozycji do funduszu sołeckiego zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy o funduszu sołeckim posiadają:
– sołtys,
– rada sołecka,
– 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa.

Zgłoszone we wniosku przedsięwzięcia muszą spełniać równocześnie trzy podstawowe warunki:
– są zadaniami własnymi gminy,
– służą poprawie życia mieszkańców,
– są zgodne ze strategią rozwoju gminy

Podstawowy wymóg zgodności przedsięwzięć z zadaniami własnymi gminy jest spełniony wówczas, gdy zadania uchwalone przez sołectwa należą do spraw publicznych o znaczeniu lokalnym i jednocześnie nie są zastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.
W uzasadnieniu wniosku sołectwo wskazuje, czy dane przedsięwzięcie mieści się w zakresie zadań własnych gminy.