Zebranie sołeckie wsi Lubiczów

udostępnij

Sołtys wsi Lubiczów Jacek Dawidowski zaprasza mieszkańców na zebranie wiejskie w sprawie funduszu sołeckiego na rok 2022.
Zebranie odbędzie się 27 września 2021 r. (poniedziałek) o godz. 18.00 (II termin godz. 18:15) w Przedszkolu w Bliznem Jasińskiego przy ul. Kościuszki 1.
Kwota funduszu sołeckiego dla sołectwa Lubiczów na 2022 rok wynosi 22 844,65 zł.
Mieszkańcy, którzy chcą zgłosić propozycje do funduszu sołeckiego proszeni są o przygotowanie na zebranie wniosku z podpisami co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa.
Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2021 r. poz. 861 z późn. zm.) w zebraniu wiejskim może uczestniczyć do 150 osób. Uczestnicy zebrania obowiązani są do zachowania odległości co najmniej 1,5 m między sobą oraz do zakrywania ust i nosa.