Zebranie sołeckie wsi Wierzbin

udostępnij

Sołtys wsi Wierzbin Dariusz Świątkowski zaprasza mieszkańców na zebranie wiejskie w sprawie funduszu sołeckiego na rok 2022.
Zebranie odbędzie się 25 września 2021 r. (sobota) o godz. 17.00 (II termin godz. 17:15) w siedzibie OSP Borzęcin Duży, przy ul. Warszawskiej 828.
Kwota funduszu sołeckiego dla sołectwa Wierzbin na 2022 rok wynosi 52 128,73 zł.
Mieszkańcy, którzy chcą zgłosić propozycje do funduszu sołeckiego proszeni są o przygotowanie na zebranie wniosku z podpisami co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa.
Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2021 r. poz. 861 z późn. zm.) w zebraniu wiejskim może uczestniczyć do 150 osób. Uczestnicy zebrania obowiązani są do zachowania odległości co najmniej 1,5 m między sobą oraz do zakrywania ust i nosa.