Zebranie sołeckie wsi Zielonki – Parcela

udostępnij

Sołtys i Rada Sołecka wsi Zielonki-Parcela
zaprasza wszystkich mieszkańców na zebranie,
które odbędzie się w dniu 06.09.2021 r. (poniedziałek) o godzinie 18:00,

w Sali Widowiskowej Domu Kultury Stare Babice
ul. Południowa 2 – II termin godzina 18:15

Przedmiotem Zebrania Wiejskiego będzie:
• podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia środków funduszu sołeckiego na rok 2022
• sprawy bieżące
• wolne wnioski i pytania

Z wyrazami szacunku
Sołtys Daniel Belowski

 

Zgodnie z § 16 ust. 9 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 1356, 1393) w zebraniu wiejskim może uczestniczyć do 150 osób.
Uczestnicy zebrania obowiązani są do zachowania odległości co najmniej 1,5 m między sobą oraz do zakrywania ust i nosa.

Zielonki-Parcela_ogłoszenie