Zebranie sołeckie wsi Zielonki-Wieś

udostępnij

Sołtys wsi Zielonki-Wieś Józef Drzewiński zaprasza mieszkańców na zebranie wiejskie w sprawie funduszu sołeckiego na rok 2022.
Zebranie odbędzie się 17 września 2021 r. (piątek) o godz. 18.00 (II termin godz. 18:15) w Sali Widowiskowej Domu Kultury Stare Babice, w Zielonkach-Parceli, przy ul. Południowej 2.
Kwota funduszu sołeckiego dla sołectwa Zielonki-Wieś na 2022 rok wynosi 75 893,30 zł.
Mieszkańcy, którzy chcą zgłosić propozycje do funduszu sołeckiego proszeni są o przygotowanie na zebranie wniosku z podpisami co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa.
Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2021 r. poz. 861 z późn. zm.) w zebraniu wiejskim może uczestniczyć do 150 osób /limit nie dotyczy osób w pełni zaszczepionych przeciw COVID-19/. Uczestnicy zebrania obowiązani są do zachowania odległości co najmniej 1,5 m między sobą oraz do zakrywania ust i nosa.