Zebranie wiejskie Wierzbin zmiana terminu

udostępnij

Sołtys wsi Wierzbin  Dariusz Świątkowski zaprasza mieszkańców na zebranie wiejskie w sprawie funduszu sołeckiego na rok 2022. Zebranie odbędzie się w dniu 27 września 2021 r. (poniedziałek) o godz. 15.30 (II termin godz. 15:45) w małej sali gimnastycznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Borzęcinie Dużym, przy ul. Warszawskiej 697.
Kwota funduszu sołeckiego dla sołectwa Wierzbin na 2022 rok wynosi 52 128,73 zł.
Mieszkańcy, którzy chcą zgłosić propozycje do funduszu sołeckiego proszeni są o przygotowanie na zebranie wniosku z podpisami co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa.
Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2021 r. poz. 861 z późn. zm.) w zebraniu wiejskim może uczestniczyć do 150 osób. Uczestnicy zebrania obowiązani są do zachowania odległości co najmniej 1,5 m między sobą oraz do zakrywania ust i nosa.