Zebranie z mieszkańcami

udostępnij
4 listopada odbyło się spotkanie Wójta Gminy Stare Babice  z mieszkańcami Koczarg Starych i Koczarg Nowych. W spotkaniu uczestniczyli także Zastępca Wójta, radni i sołtysi obu wsi oraz kierownicy inwestycji i geodezji.
Podczas spotkania poruszono wiele istotnych dla mieszkańców tematów, w tym rozbudowę ul. Klonowej, odrolnień, oraz spraw dotyczących odwodnienia gruntów.
Wójt i pracownicy urzędu odpowiadali na pytania mieszkańców, wyjaśniono wiele ważnych, bieżących  spraw.