Żłobki – zawieszenie działalności w związku z COVID-19

udostępnij

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 10 kwietnia 2020 r. na podstawie art. 6a ustawy z dnia 4 lutego 2emy11 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. z 2020 r. poz. 326, z późn. zm.) wydał rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Na mocy tego rozporządzenia działanie żłobków, klubów dziecięcych oraz dziennych opiekunów pozostało zawieszone do 26 kwietnia 2020 r. Zgodnie z § 1 ust. 2 powyższego rozporządzenia, ograniczenie funkcjonowania form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 polega na zawieszeniu sprawowania opieki oraz prowadzenia zajęć opiekuńczo – wychowawczych i edukacyjnych.

Poniżej pismo z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego:

Żłobki zawieszenie COVID-19 pismo MUW.pdf