Złoty Krzyż Zasługi dla Mieszkańca naszej gminy

udostępnij

Wicewojewoda Mazowiecki Sylwester Dąbrowski odznaczył Złotym Krzyżem Zasługi Pana Janusza Śliżewskiego za zasługi na rzecz społeczności lokalnej. Uroczystość odbyła się 8 lipca w Starych Babicach. W uroczystości wzięła udział również Poseł na Sejm RP Anita Czerwińska.

Pan Janusz Śliżewski był zawsze blisko ludzi, organizował pomoc dla potrzebujących, przyczynił się do szerzenia idei solidarnościowej na terenie gminy Stare Babice oraz do integracji osób starszych i wykluczonych, pomagał w wyjściu z nałogu osobom uzależnionym. Swoją pracą i zaangażowaniem przyczynił się do rozwoju gminy Stare Babice jak i powiatu warszawskiego zachodniego.

Krzyż Zasługi jest przyznawany za działania na rzecz państwa lub obywateli, które przekroczyły zakres zwykłych obowiązków, przynosząc znaczną korzyść dla kraju. Może być także nadany za ofiarną działalność publiczną i charytatywną oraz niesienie pomocy.

Źródło i fot.: www.gov.pl