Zmiana formy dyskusji publicznej nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie miejscowego planu zagospodarowania

udostępnij

W związku z przekroczeniem dopuszczalnej liczby osób biorących udział w zgromadzeniu publicznym, dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 9 obszarów usługowych położonych we wsiach: Stare Babice, Babice Nowe, Koczargi Nowe, Borzęcin Duży i Borzęcin Mały, w gminie Stare Babice, zaplanowana na 20 stycznia 2021 r. o godzinie 16:00 (zgodnie z ogłoszeniem nr RPP.6721.65.2020 z dnia 07.12.2020r.) odbędzie się w formie online (wideokonferencja na platformie ZOOM).

Osoby zainteresowane udziałem prosimy o zgłoszenie mailowe na adres: rpp@stare-babice.pl

Link do spotkania zostanie udostępniony jedynie osobom zgłoszonym.

 

Pozostałe ustalenia zawarte w ogłoszeniu nr RPP.6721.65.2020 z dnia 07.12.2020 r. pozostają bez zmian. Zmianie ulega jedynie forma dyskusji publicznej.

Z projektem planu można zapoznać się na stronie: https://starebabice.bip.net.pl/?a=1372