Zmiana na stanowisku Komendanta Powiatowego Policji

udostępnij

Wczoraj Komendant Stołeczny Policji nadinspektor Paweł Dzierżak powierzył podinspektorowi Wojciechowi Turkowi obowiązki na stanowisku Komendanta Powiatowego Policji dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego z siedzibą w Starych Babicach. Podinspektor Wojciech Turek od kwietnia 2017 roku był I Zastępcą Komendanta,  a w czerwcu 2020 roku objął stanowisko Komendanta Rejonowego Policji Warszawa V.

Dotychczasowy Komendant Inspektor Tomasz Dałek sprawował tę funkcję od 16 maja 2017 roku. Podczas uroczystości za współpracę podziękował mu osobiście Komendant Stołeczny Policji nadinspektor Paweł Dzierżak oraz Starosta Warszawski Zachodni Pan Jan Żychliński.

 

źródło: KPP dla powiatu warszawskiego zachodniego