Została zawarta umowa na doświetlenie przejść dla pieszych

udostępnij

23 marca 2020 r. została zawarta umowa na doświetlenie przejść dla pieszych.

Zamówienie obejmuje zaprojektowanie i wykonanie doświetleń przejść dla pieszych wzdłuż ul. Warszawskiej na terenie gminy Stare Babice. Wykonawcą prac będzie BUDWEX Mieczysław Wasilewski z siedzibą w Truskawiu. Wartość umowy wynosi 189 588,73 zł brutto. Prace będą wykonywane w formule „zaprojektuj i wybuduj” w terminie 7 miesięcy od daty zawarcia umowy.

Objęte zamówieniem przejścia dla pieszych zlokalizowane są na drodze wojewódzkiej nr 580 (ul. Warszawska), tj.:

  1. Borzęcin Duży – przy posesji 839,
  2. Borzęcin Duży – przy posesji 717 (przy skrzyżowaniu z ul. Spacerową),
  3. Wojcieszyn – przy posesji 732,
  4. Wojcieszyn – przy posesji 539,
  5. Koczargi Nowe – przy posesji 441,
  6. Koczargi Nowe – przy posesji 419,
  7. Koczargi Nowe – przy posesji 399 (przy skrzyżowaniu z ul. Szkolną) – zadanie realizowane ze środków funduszu sołeckiego,
  8. Zielonki Wieś – przy posesji 345,
  9. Stare Babice – przy posesji 257 (przy skrzyżowaniu z ul. Kutrzeby),
  10. Stare Babice – przy Parku Handlowym,

Lubiczów – przy posesji 97 (przy skrzyżowaniu z ul. Prusa).