Żywność z GOPS Stare Babice dostarczona do najbardziej potrzebujących

udostępnij

W dniach 20 i 23 kwietnia 2020 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starych Babicach wydał 6642,75 kg żywności dla najbardziej potrzebujących podopiecznych. Ze względu na pandemię koronawirusa w dostarczeniu żywności pomogli żołnierze 65. Batalionu Lekkiej Piechoty.

Łącznie żywność otrzymało 255 osób. Radość obdarowanych była ogromna.

Była to już 21 akcja. Od 2015 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej prowadzi dystrybucję żywności w ramach PO PŻ. Jest to krajowy program operacyjny współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym, który realizowany jest w oparciu o rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 223/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, zwanego rozp. FEAD.

PO PŻ przyczynia się do ograniczania ubóstwa poprzez zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego osób najbardziej potrzebujących i realizację działań na rzecz włączenia społecznego.

Wójt Gminy Stare Babice Sławomir Sumka oraz Dyrektor GOPS w Starych Babicach składają serdeczne podziękowania dla Pana Pułkownika Jana Deręgowskiego Dowódcy  6. Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej oraz Żołnierzom 65. Batalionu Lekkiej Piechoty za pomoc w dostarczeniu paczek, Koordynatorce dystrybucji żywności Marzenie Magdziak oraz pracownikom socjalnym GOPS za pomoc w przygotowaniu paczek, jak również Inspektorowi ds. Zarządzania Kryzysowego, Obronnych i Obrony Cywilnej Urzędu Gminy Stare Babice za pomoc organizacyjną.