10 000 000 zł dla Gminy Stare Babice z Rządowego Funduszu Polski Ład

udostępnij

W drugiej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych – Gmina Stare Babice otrzymała 10 000 000 zł przyznane na: rozbudowę drogi gminnej – ul. Andersa w miejscowości Janów wraz z infrastrukturą oraz budowę i rozbudowę infrastruktury wodno-kanalizacyjnej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Gminie Stare Babice.

 

Rozbudowa ul. Andersa prowadzona będzie na odcinku od ulicy Pohulanka do drogi wojewódzkiej nr DW898 – ul. Sikorskiego, na długości ok. 0,875 km.

Przewidywana wartość inwestycji: 8.648.241 zł, kwota otrzymanego dofinansowania: 5.980.360 zł

 

Drugą inwestycją objętą dofinansowaniem jest budowa oraz rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Gminie Stare Babice.

Przewidywana wartość inwestycji wynosi: 4.231.200,00 zł, a kwota otrzymanego dofinansowania : 4.019.640,00 zł

 

Obecnie czekamy na promesy Banku Gospodarstwa Krajowego dotyczące dofinansowania ww. inwestycji, a o postępach realizacji Programu i dofinansowanych przedsięwzięć będziemy Państwa na bieżąco informowali.

Wyniki naboru dostępne są na stronie internetowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (KPRM).