13 milionów dla Szkoły Podstawowej w Zielonkach-Parceli

udostępnij

Szanowni Państwo, z ogromną satysfakcją informujemy, że Gmina Stare Babice otrzymała ponad 13 milionów złotych dotacji na rozbudowę Szkoły Podstawowej w Zielonkach-Parceli. Wójt Gminy Stare Babice Sławomir Sumka złożył wniosek do Wojewody Mazowieckiego na realizację zadania pn. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Zielonkach-Parceli”. Zwrócił się w nim o zapewnienie finansowania z rezerwy celowej budżetu państwa.

Wojewoda Mazowiecki po pozytywnej weryfikacji przekazał nasz wniosek do Ministerstwa Finansów, gdzie zapadła ostateczna decyzja, na mocy której Gmina Stare Babice otrzymała na rozbudowę szkoły dokładnie 13 412 373,00 (słownie: trzynaście milionów czterysta dwanaście tysięcy trzysta siedemdziesiąt trzy złote).

Podziękowania należą się Wojewodzie Mazowieckiemu, a także całemu zespołowi pracowników, z którymi współpraca zaowocowała dofinansowaniem placówki oświatowej w Gminie Stare Babice.

Są to kolejne środki pozyskane na inwestycje w Gminie Stare Babice. W latach 2019-2022 Wójt Sławomir Sumka pozyskał ponad 40 milionów złotych środków zewnętrznych na wiele ważnych inwestycji.

Szczegółowy wykaz tych inwestycji zawiera link: https://stare-babice.pl/wp-content/uploads/2019/09/broszura-210×290-web-mini.pdf