Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji

udostępnij

Stare Babice, dnia 14 kwietnia 2022 r.

BORG.0012.5.2.2022

 

 Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji

 

Na podstawie § 68 Statutu Gminy Stare Babice (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2019 r.
poz. 6670) zwołuję posiedzenie Komisji Skarg Wniosków i Petycji

w dniu 20 kwietnia 2022 r. po posiedzeniu Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Bezpieczeństwa

Posiedzenie odbędzie się w Urzędzie Gminy Stare Babice, przy ul. Rynek 21 (sala konferencyjna I piętro)

Temat posiedzenia:

  1. Rozpatrzenie dwóch skarg.

 

 

 

                                                                                           PRZEWODNICZĄCA KOMISJI

                                                                                                  Dorota ZWOLIŃSKA

Zawiadomienie