Upamiętnienie Ofiar zbrodni 13 września 1939r.

udostępnij

W niedzielę 11 września 2022 roku odbyła się uroczystość religijno-patriotyczna w 83. rocznicę rozstrzelania ludności cywilnej na granicy dwóch wsi – Umiastowa i Topolina. Miało to miejsce dokładnie 13 września 1939 roku. W Umiastowie znajduje się pomnik poświęcony Ofiarom zbrodni, który powstał 8 listopada 2009 roku. Ogromną rolę w powstaniu niniejszego pomnika odegrała Pani Nina Świątek, zaś szereg informacji dotarł do Gminy Stare Babice poprzez Panią Zofię Lasocką, już wiele lat temu która przesłała do Redakcji Gazety Babickiej list.

Co roku przy pomniku Ofiar w rocznicę zbrodni z 13 września 1939 roku spotykają się rodziny Ofiar, mieszkańcy, a także władze samorządowe, aby oddać hołd pomordowanym i kultywować pamięć o nich, aby historia ta pozostała na zawsze.

W tym roku uroczystości rozpoczęły się Mszą Świętą, którą odprawił ks. wikary Dominik Kulczycki z parafii św. Wincentego Ferreriusza w Borzęcinie Dużym. Msza rozpoczęła się jakże symboliczną na tę okoliczność pieśnią „Pod Twą obronę”. W homilii ks. Dominik podkreślił relacje między niebem i ziemią, co oznacza, że Ofiary tej zbrodni nie zostali wówczas opuszczeni przez Opatrzność Bożą.

W uroczystości wzięli udział: Wójt Gminy Stare Babice Sławomir Sumka, Zastępca Burmistrza Ożarowa Mazowieckiego Dariusz Skarżyński, Radny Michał Starnowski, Radna Powiatu Warszawskiego Zachodniego Marzena Pawłowska, Przewodniczący Rady Miasta Ożarów Mazowiecki Andrzej Cichal oraz Kombatanci, a także okoliczni mieszkańcy.

Po Mszy Świętej Wójt Gminy Stare Babice Sławomir Sumka wygłosił przemówienie, które z pewnością poruszyło uczestników uroczystości. Głos zabrała również Pani Nina Świątek – wnuczka zamordowanego Władysława Jarosza, która jest niezwykle zaangażowana na rzecz przetrwania tej historii. Jako ostatnia przemówienie wygłosiła Pani Zofia Lasocka, która wspomniała, że za swoją działalność na rzecz kultywowania pamięci o wydarzeniach z 13 września 1939 roku w Umiastowie i Topolinie  została odznaczona Krzyżem, w którym znajdują się relikwie ks. Jerzego Popiełuszki.

Następnie przy pomniku złożono wiązanki w biało-czerwonych barwach oraz zapalono znicze.