Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji ds. Rozwoju Terenów Blizne Łaszczyńskiego przy Trasie S8

udostępnij

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji

 

Na podstawie § 67 i 68 Statutu Gminy Stare Babice (Dz. Urz. Woj. Mazow. z 2019 r. poz. 6670) zwołuję posiedzenie doraźnej Komisji ds. Rozwoju Terenów Blizne Łaszczyńskiego przy Trasie S8

 

w dniu 20 października 2022 r. o godz. 13:00

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Stare Babice, przy ul. Rynek 21.

 

Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad Komisji.
  2. Analiza i omówienie zaawansowania procedury planistycznej.
  3. Zamknięcie obrad Komisji.

                                                                                           PRZEWODNICZĄCA KOMISJI

                                                                                                                 

                                                                                                     Marta PAMIĘTA