Trwają prace związane z układaniem asfaltu na ulicy Klonowej

udostępnij

W dniu dzisiejszym rozpoczął się kolejny etap prac na ulicy Klonowej, związany m.in. z układaniem asfaltu.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że Wykonawca przedmiotowej przebudowy planuje prowadzić roboty w sobotę oraz niedzielę (15-16.10) w godzinach 7.00-17.00. Prace będą polegały na wykonaniu podbudowy z kruszywa w ciągu ul. Klonowej i będą powodowały lokalne utrudnienia z przejazdem ze względu na zajęcie całej szerokości jezdni przez maszyny drogowe.