Geoankieta – internetowe konsultacje społeczne

udostępnij

Szanowni Państwo,
zapraszamy do wzięcia udziału w internetowych konsultacjach społecznych poświęconych częściowej zmianie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Termin konsultacji został przedłużony do 13 września 2020 r.

Geoankieta dostępna na stronie:  https://www.geoankieta.stare-babice.pl/

Ze względu na internetowy charakter konsultacji, mieszkańcy mogą wziąć w nich udział w dowolnie wybranym przez siebie miejscu – wystarczy jedynie urządzenie z dostępem do Internetu.

W Studium, nad którym pracujemy wyznaczone zostaną nowe kierunki zagospodarowania terenu na wyznaczonych 25 obszarach z zakresu m. in.: komunikacji, wyznaczania obszarów scaleń i podziału nieruchomości oraz obszarów celu publicznego, środowiska przyrodniczego, czy fotowoltaiki.

Zastosowane do tego narzędzie – geoankieta, czyli inaczej ankieta z mapą, umożliwi poznanie opinii mieszkańców na temat przestrzeni gminy Stare Babice – jej aktualnego stanu i sposobu zagospodarowania, ale przede wszystkim potrzeb i kierunków przyszłych zmian. Narzędzie to, poza zestawem typowych dla ankiety pytań, zawiera pytania, na które odpowiedzi uczestnicy będą mogli zaznaczać na mapie – a zatem w sposób jednoznacznie wskazujący miejsca istotne dla mieszkańców.

Szczegóły na temat projektu dostępne są na stronie: https://www.stare-babice.pl/zagospodarowanie-przestrzenne-konsultacje-spoleczne/

 

Konsultacje społeczne realizowane są w ramach projektu pt. „Wspólna przestrzeń – partycypacyjne planowanie przestrzenne w gminach”, prowadzonego przez Fundację Sendzimira i współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.