Komunikat Wójta Gminy Stare Babice

udostępnij

Drodzy Mieszkańcy!

Ucinając wszelkie spekulacje i liczne kontrowersje związane z moją decyzją o odwołaniu vice wójta Pana Tomasza Szuby, jednocześnie doprecyzowując nie do końca rzetelny komunikat Pana T. Szuby w mediach, uprzejmie potwierdzam, że umowa o współpracy została rozwiązana bez świadczenia pracy ale z zachowaniem okresu wypowiedzenia. O przyczynie zakończenia współpracy Pan T. Szuba został poinformowany przeze mnie osobiście.

Jak możecie Państwo wnioskować, mijający czas dwuletniej współpracy, uwydatnił odmienne postrzeganie pracy w i na rzecz samorządu, uniemożliwiając jej dalszą kontynuację.

Jednocześnie chcę zaznaczyć, że nadrzędnym celem w czasie pełnienia przeze mnie funkcji wójta gminy Stare Babice, jest zachowanie i prezentowanie wysokich standardów, które obowiązują wszystkich pracowników urzędu, od najniższego do najwyższego szczebla.

Łączę wyrazy szacunku

Sławomir Sumka

Wójt Gminy Stare Babice