Aktualności - Strona 294 z 335 - Stare Babice

K O M U N I K A T URZĘDU GMINY STARE BABICE

Kształcenie na odległość – nowe regulacje prawne Ministerstwo Edukacji Narodowej zmieniło przepisy, dzięki którym możliwe jest prowadzenie kształcenia na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych w...

23.03.2020

Bezpłatne telefoniczne porady psychologiczne

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW dotycząca dyżurów i spotkań z psychologiem  Szanowni Państwo, w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 informujemy, że dotychczasowe dyżury spotkań z psychologiem zostały zawieszone do odwołania stanu...

23.03.2020

Komunikat Wójta Gminy Stare Babice

Szanowni Państwo, dla nas wszystkich obecna sytuacja związana z pandemią koronawirusa nie jest łatwa. Rząd podjął szereg trudnych, ale koniecznych decyzji. Mam nadzieję, że zaproponowany pakiet pomocowy pomoże przetrwać drobnym...

20.03.2020